DG0293     COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING TEKNIKARIA 

ZEREGINAK

 • Industriara aplikatutako I+G proiektuen diseinuan eta garapen teknikoan parte hartu, Machine Visio-nen arloan (fotogrametria, 3D digitalizazioa).
 • Ikerketa aplikatua eta irudien prozesamendurako algoritmoen eta belaunaldi berriko algoritmo foto-grametrikoen garapena.
 • Proiektuak prestatu eta gauzatu Administrazio Pu-blikoekin eta enpresekin elkarlanean, bai estatu mailako eta nazioarteko enpresekin ere.

ESKATZEN DA

 • Prestakuntza: Goi mailako ingeniaritza/Masterra (Informatika-Softwarea / Telekomunikazioak)
  • Gai erlazionatuetako doktoregoa edukitzea balora-tuko da.
 • Hizkuntzak: ingeles maila altua; beste hizkuntza batzuk edukitzea baloratuko da.
 • Esperientzia Matematika aplikatuko Software De-velopmenten.
 • Garapen plataformen gaineko ezagutzak (Visual Studio, Matlab, Octave...) eta programazio hizkun-tzen gainekoak (C, C++, C#, Python…)
 • Gai hauen gaineko ezagutza edukitzea baloratuko da: Machine Vision Software, Machine Vision Hardware eta metrologia dimentsionala, eta gara-pen plataformak eta liburutegi espezializatuak menderatzea ere baloratuko da.
 • Pertsona dinamikoa izatea, iniziatiba edukitzea, eta harremanetarako eta taldean lana egiteko gai-tasuna izatea.

Eman izena eskaintzan